Languages

  • English
  • Македонски

Macedonian

За Профото...

Најсовремена лабараторија за изработка на сите формати фотографии од секаков дигитален медиум.Професионално искуство во фотографијата 22 години со високо стручно едуциран персонал.

Портфолио...

фотографии, видео

Пивара Скопје , В.В.Тиквеш, М6 Holding, Империал Тобако, ТКС Скопје, Европа Скопје, В.В. Камник, Фершпед...